''STUDIOSOLID maakt heldere ontwerpen voor en met inspirerende mensen. met passie en vol motivatie om van jouw droom werkelijkheid te maken.''

Wat kan StudioSolid voor u betekenen?

STUDIOSOLID is een kleinschalig, dynamisch en allround bouwkundig advies- en ontwerpbureau. Wij houden ons vooral bezig met renovatie, verbouw en uitbreiding van woningen, winkelpanden, horeca en kleine kantoren. Wij werken voor zowel particuliere als zakelijke opdrachtgevers. Een persoonlijke aanpak en het vertalen van jouw wensen staat bij STUDIOSOLID centraal. Daarnaast wordt er altijd gestreefd naar een functioneel en inspirerend ontwerp, waarbij duurzaamheid als vanzelfsprekend wordt gezien.

 

Naast bouwkundig tekenwerk richt STUDIOSOLID zich ook op het maken van 2D en 3D visualisaties. Denk hierbij aan onder andere verkoopplattegronden en interieur- en exterieur renders voor bijvoorbeeld een verkoopbrochure. 

 

Ben je benieuwd wat STUDIOSOLID voor u kan betekenen? Neem dan geheel vrijblijvend contact op en wellicht drinken we binnenkort een kopje koffie om jouw wensen te bespreken.

Hoe ziet een ontwerpproces eruit?

Kennismaking

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk kennis te maken met onze opdrachtgevers. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek stellen wij ons graag aan u voor. Het liefts doen wij dit op de projectlocatie, zodat wij gelijk inzicht hebben in de omvang en inhoud van het mogelijke project. Onder het genot van een goede kop koffie bespreken wij graag samen met u uw plannen.

Haalbaarheidsonderzoek

Nu wij weten wat uw plannen zijn, is het belangrijk om te bepalen of uw plannen haalbaar zijn. In dit haalbaarheidsonderzoek controleren wij of het plan past binnen het bestemmingsplan en alle regelgeving. Indien nodig kunnen wij in een vroeg stadium in contact treden met de gemeente. Zo komen we later niet voor verrassingen te staan.

Programma van Eisen

Voordat wij kunnen beginnen met het uitwerken van het ontwerp, is het belangrijk om uw wensen en eisen duidelijk vast te stellen. Dit noemen wij het ‘Programma van Eisen’. Hiermee kunnen wij het ontwerp vormgeven en ervoor zorgen dat al uw wensen een plek krijgen. Daarnaast zorgt een goed Programma van Eisen voor een efficiënt ontwerpproces en financiëel haalbaar project.

Structuurontwerp

Nu wij al uw wensen en eisen duidelijk op een rij hebben, kunnen wij beginnen met het maken van het ontwerp. In het structuurontwerp wordt in hoofdlijnen een beeld gevormd van het project. Hierbij ligt de nadruk op de hoofdvorm en de globale positionering van de ruimtes. Dit gebeurt door het maken van schetsen en diagrammen. Het structuurontwerp vormt de basis voor het voorontwerp.

Voorontwerp

In deze fase wordt het structuurontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Hierbij ligt de nadruk op de situering van het gebouw, evenals de functionele en ruimtelijke opbouw van het ontwerp. De indeling van de ruimtes wordt verder uitgewerkt en de ruimtes worden gemaatvoerd. Daarnaast begint in deze fase de constructeur met het bepalen van de uitgangspunten voor de constructie. Indien nodig worden partijen betrokken voor advies over brandveiligheid, gebouwinstallaties en bouwfysica.

Definitief ontwerp

In deze fase wordt het ontwerp definitief gemaakt. Er wordt in overleg met de constructeur een constructiemethode gekozen en uitgewerkt. Tevens wordt in samenwerking met adviseurs bepaald welke installaties er nodig zijn in het ontwerp. Ook wordt de definitieve indeling van de ruimtes bepaald, en wordt er gekeken naar materialisatie.

Omgevingsvergunning

In sommige gevallen is het definitief ontwerp voldoende om te gebruiken voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Als dit niet zo is, zorgen wij er in deze fase voor dat alle benodigde informatie wordt verzameld. Indien nodig maken wij aanvullende tekeningen en berekeningen. Ook kunnen wij andere partijen inschakelen die ons hierbij ondersteunen.

Uitvoeringsgereed ontwerp

Vaak bevat een vergunningsaanvraag niet voldoende informatie om een ontwerp daadwerkelijk uit te kunnen voeren. In deze fase worden, eventueel in samenwerking met een aannemer, werktekeningen geproduceerd. Deze dienen als basis voor de uitvoering.

Samenwerking

STUDIOSOLID werkt samen met betrouwbare en kundige partners. Zo kunnen wij ook grotere projecten aan. Een selectie van onze samenwerkingspartners:

Over Mij

Mijn naam is Jelmer van der Poel. In 2019 heb ik besloten om als zelfstandig ontwerper te starten en STUDIOSOLID op te richten. Tijdens mijn studie aan de Technische Universiteit Delft, waar ik Architectuur heb gestudeerd, heb ik stage-ervaring opgedaan bij Heembouw Architecten (vroeger: Habeon Architecten). Hier heb ik mee mogen werken aan verschillende uitdagende projecten, in verschillende fases van het ontwerp. Nog steeds werk ik op projectbasis samen met Heembouw Architecten. Daarnaast heb ik ook ervaring opgedaan bij MCK Architectuur, waar ik heb gewerkt aan verschillende renovatie- en herbestemmingsprojecten in binnenstedelijke omgevingen. 

Foto Studio Solid