KAtoenveem

herbestemming

Mijn afstudeerproject over de herontwikkeling van de Katoenveem in Rotterdam is een complex project dat begint met een cultuurhistorische waardering. Daarnaast is het fictieve programma, een textiel  ontwikkelcentrum voor de maritieme sector, grondig onderzocht om tot een functioneel ontwerp te komen. Dit samen leidt tot een ontwerpvisie en uiteindelijk een ontwerp. Een uitdaging bij cultureel erfgoed wordt vaak gevormd door de huidige klimaattechnische eisen die aan gebouwen gesteld worden.

 

Het uitgangspunt voor het herontwerp van de Katoenveem is het zoveel mogelijk in stand houden van het bestaande gebouw. Er is gekozen om de kenmerkende lange gevels te behouden en hier een nieuwe, transparante schil voor te plaatsen. Daarnaast zijn de nieuwe volumes in de verschillende compartimenten los gehouden van het bestaande gebouw. Binnen deze volumes kan aan de programma gerelateerde eisen voor bijvoorbeeld het klimaat worden voldaan. Ook worden de compartimenten door de nieuwe volumes opgedeeld in bruikbare en fijne ruimtes.

Details

Jaar
Fase

2016-2017
Afstudeeropdracht TU Delft